Grid Blue

Management

Directors

Chief & CEO

Masayoshi Matsumoto

President

Osamu Inoue

Close icon
Chief & CEO
Close icon

Masayoshi Matsumoto

Apr. 1967

Jun. 1997

Jun. 1999

Jun. 2003

Jun. 2004

Jun. 2017

Close icon
President
Close icon

Osamu Inoue

Apr. 1975

Jun. 2004

Jan. 2006

Jun. 2006

Jun. 2007

Jun. 2008

Apr. 2009

Jun. 2012

Apr. 2017

Jun. 2017President of the Company

Mitsuo Nishida

Mitsuo Nishida

Akira Nishimura

Akira Nishimura

Hideo Hato

Hideo Hato

Masaki Shirayama

Masaki Shirayama

Close icon
Mitsuo Nishida
Close icon

Mitsuo Nishida

General Manager, Automotive Business Unit

 

 

Close icon
Akira Nishimura
Close icon

Akira Nishimura

General Manager, R&D Unit

Electronics Group (Print Circuit Division)

Close icon
Hideo Hato
Close icon

Hideo Hato

General Manager, New Business Development Unit
Deputy General Manager, Automotive Business Unit (Systems & Electronics Division)
Corporate Staff Group (Legal, Public Relations, Corporate Planning, Intellectual Property, Security Trade Control)
Environment and Energy Group (Energy System Division)

Close icon
Masaki Shirayama
Close icon

Masaki Shirayama

General Manager, Electric Wire & Cable, Energy Business Unit

Nobuyuki Kobayashi

Nobuyuki Kobayashi

Yasuhiro Miyata

Yasuhiro Miyata

Toshiyuki Sahashi

Toshiyuki Sahashi

nakajima

Shigeru Nakajima

Close icon
Nobuyuki Kobayashi
Close icon

Nobuyuki Kobayashi

Corporate Staff Group (Accounting, Finance, Information Systems, Procurement, Logistics Management)

Close icon
Yasuhiro Miyata
Close icon

Yasuhiro Miyata

General Manager, Electronics Sales Unit

Close icon
Toshiyuki Sahashi
Close icon

Toshiyuki Sahashi

Deputy General Manager, Advanced Materials Business Unit

Close icon
nakajima
Close icon

Shigeru Nakajima

General Manager, Semiconductor innovation business Unit

Hiroshi Sato-photo

Hiroshi Sato

Michihiro Tsuchiya-photo

Michihiro Tsuchiya

Christina L. Ahmadjian

Christina L. Ahmadjian

Katsuaki Watanabe

Katsuaki Watanabe

Close icon
Hiroshi Sato-photo
Close icon

Hiroshi Sato

Outside Director

Close icon
Michihiro Tsuchiya-photo
Close icon

Michihiro Tsuchiya

Outside Director

Close icon
Christina L. Ahmadjian
Close icon

Christina L. Ahmadjian

Outside Director

Close icon
Katsuaki Watanabe
Close icon

Katsuaki Watanabe

Outside Director

Atsushi Horiba

Atsushi Horiba

Close icon
Atsushi Horiba
Close icon

Atsushi Horiba

Outside Director

Audit & Supervisory Board Members

Yoshitomo Kasui

Akira Hayashi

Michiko Uehara

Ikuo Yoshikawa

Tatsuo Kijima

Executive Officers

Masahiro Kobayashi

Yasuyuki Shibata

Yuichi Sano

Hidetoshi Saito

Yoshiyuki Ogata

Hiroshi Hayami

Hisashi Togawa

Mitsuhiro Goto

Shigeru Suemori

Kiyonori Yokoi

Soichiro Seki

Masatoshi Nakata

Hiroshi Shikata

Takaaki Yamamoto

Masataka Inoue

Kazuhira Harada

Atsushi Kittaka

Atsushi Murayama

Yoshiyuki Suetsugu

Yuichi Hasegawa

Tokiji Aoyama

Takashi Horiuchi

Miwa Kunii

Masato Morimoto

Kazuhiro Nanjo

Kenichiro Hizume

Kenji Arai

Masashi Fukui

Masashi Onishi

Yuichiro Horiba

Kazuyoshi Nakai

Masayuki Ikeuchi